RESEARCH PAPER
Z PRAC SEKCJI ROLNICZO-EKONOMICZNEJ PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1959/60, 1960/61 ORAZ 1961/62 (DO I KWARTAŁU WŁĄCZNIE)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-08
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):190-192
 
Journals System - logo
Scroll to top