RESEARCH PAPER
OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183–185