Archive
1/1963 vol. 55
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

REWOLUCJA TECHNICZNA W ROLNICTWIE I JEGO TENDENCJE ROZWOJOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

ZARYS HISTORII TEORII USPOŁECZNIENIA ROLNICTWA CZ. II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):15–34
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):35–52
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ TWORZENIA FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):53–68
 
RESEARCH PAPER
 

METODA USTALANIA TYPÓW GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):69–82
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW GORZELNI NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):83–92
 
RESEARCH PAPER
 

ZAOPATRZENIE W SUROWIEC I GOSPODARKA WYWAREM GORZELNI ROLNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):93–104
 
RESEARCH PAPER
 

ROZWÓJ ROLNICTWA W FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLICE JUGOSŁAWII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):105–118
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŁECZNO-ZAWODOWA STRUKTURA LUDNOŚCI BEZROLNEJ NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):119–132
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZT PRODUKCJI JAJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):133–146
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W GOSPODARSTWACH ZESPOŁOWYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):147–155
 
RESEARCH PAPER
 

WSKAŹNIK ZMECHANIZOWANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):156–164
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE CECHY RODZIN ZRZESZONYCH A ROZMIARY CHOWU PRZYZAGRODOWEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):165–167
 
RESEARCH PAPER
 

TYPY ZMIANOWAŃ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I ICH OCENA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):168–171
 
RESEARCH PAPER
 

B. KOPĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):172–177
 
RESEARCH PAPER
 

W. MISIUNA: PLANOWANIE PRODUKCJI I SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):178–182
 
RESEARCH PAPER
 

OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183–185
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI DYSKUSYJNE NA TEMAT ODPŁYWU LUDNOŚCI Z ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):186–187
 
RESEARCH PAPER
 

Z OBRAD VII SESJI GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM, 12-21. VI. 1952)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):188–190
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):191–205
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):207–212