RESEARCH PAPER
WSKAŹNIK ZMECHANIZOWANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):156–164