RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE CECHY RODZIN ZRZESZONYCH A ROZMIARY CHOWU PRZYZAGRODOWEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):165-167
 
Journals System - logo
Scroll to top