RESEARCH PAPER
TYPY ZMIANOWAŃ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I ICH OCENA
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):168–171