Archive
2/1963 vol. 56
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):1
 
RESEARCH PAPER
 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FUNKCJI DO BADAŃ AGROEKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):3–20
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" CZĘŚĆ I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):21–36
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ INTENSYFIKACJI GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH W LATACH 1958-1061

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):37–56
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW POZAROLNICZEJ PRACY LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA INTENSYFIKACJĘ GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):57–76
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):77–96
 
RESEARCH PAPER
 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW I NAKŁADÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):97–112
 
RESEARCH PAPER
 

Z DOŚWIADCZEŃ ROZWOJU WSPÓLNOT WIEJSKICH INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):113–118
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZT PRODUKCJI ŻYWCA PRZY UŻYCIU TRZODY CHLEWNEJ SUCHYMI PASZAMI Z AUTOMATÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):124–133
 
RESEARCH PAPER
 

UDZIAŁ PRACY LUDZKIEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W PRODUKCJI SADOWNICZEJ. Cel, przedmiot i metoda

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):134–141
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD PROGRAMOWANIA LINIOWEGO I PLANOWANIA PROGRAMU W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):142–153
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154–157
 
RESEARCH PAPER
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA WSI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM (NA PRZYKŁADZIE WOJ. POZNAŃSKIEGO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):158–161
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):162–165
 
RESEARCH PAPER
 

MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):166–169
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):170–176
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177–180
 
RESEARCH PAPER
 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNEJ W SZTOKHOLMIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):181–182
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):183–195
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):197–202