RESEARCH PAPER
Z DOŚWIADCZEŃ ROZWOJU WSPÓLNOT WIEJSKICH INDII
 
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):113–118