RESEARCH PAPER
KOSZT PRODUKCJI ŻYWCA PRZY UŻYCIU TRZODY CHLEWNEJ SUCHYMI PASZAMI Z AUTOMATÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):124-133
 
Journals System - logo
Scroll to top