RESEARCH PAPER
UDZIAŁ PRACY LUDZKIEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W PRODUKCJI SADOWNICZEJ. Cel, przedmiot i metoda
 
More details
Hide details
1
Instytut Sadownictwa Skierniewice
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):134-141
 
Journals System - logo
Scroll to top