PRACA ORYGINALNA
UDZIAŁ PRACY LUDZKIEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W PRODUKCJI SADOWNICZEJ. Cel, przedmiot i metoda
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Sadownictwa Skierniewice
Data publikacji: 14-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):134–141
 
SŁOWA KLUCZOWE