Archiwum

2/1963 vol. 56
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FUNKCJI DO BADAŃ AGROEKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):3-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" CZĘŚĆ I

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):21-36
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ INTENSYFIKACJI GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH W LATACH 1958-1061

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):37-56
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZAROLNICZEJ PRACY LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA INTENSYFIKACJĘ GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):57-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):77-96
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW I NAKŁADÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):97-112
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z DOŚWIADCZEŃ ROZWOJU WSPÓLNOT WIEJSKICH INDII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):113-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZT PRODUKCJI ŻYWCA PRZY UŻYCIU TRZODY CHLEWNEJ SUCHYMI PASZAMI Z AUTOMATÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):124-133
 
PRACA ORYGINALNA
 

UDZIAŁ PRACY LUDZKIEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W PRODUKCJI SADOWNICZEJ. Cel, przedmiot i metoda

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):134-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD PROGRAMOWANIA LINIOWEGO I PLANOWANIA PROGRAMU W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):142-153
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154-157
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA WSI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM (NA PRZYKŁADZIE WOJ. POZNAŃSKIEGO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):158-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):166-169
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):170-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177-180
 
PRACA ORYGINALNA
 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNEJ W SZTOKHOLMIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):181-182
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):183-195
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):197-202
 
Journals System - logo
Scroll to top