Archiwum
3/1963 vol. 57
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPRACOWANIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZY POMOCY FUNKCJI MATEMATYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):3–18
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" Część II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):19–36
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI WSPÓŁCZYNNIKÓW REGRESJI CZĄSTKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):37–48
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):49–68
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):69–86
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA MINERALNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):87–104
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):105–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI OPASU MŁODEGO BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):113–120
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):121–129
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):130–136
 
PRACA ORYGINALNA
 

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):137–139
 
PRACA ORYGINALNA
 

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE RYNKU ROLNICZEGO NA ŚWIECIE. Surowce roślinne, jadalne, pastewne

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):140–141
 
PRACA ORYGINALNA
 

HANDEL ZAGRANICZNY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):142–143
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY RYNKU PRODUKTÓW MLECZARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):144–148
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU W MLEKU I MAŚLE NA NADWYŻKI EKSPORTOWE MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):149–151
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ZUŻYCIU WYSOKOBIAŁKOWYCH PASZ TREŚCIWYCH W KRAJACH ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):152–159
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W OKRESIE 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):160–164
 
PRACA ORYGINALNA
 

A. SZEMBERG: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):165–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY DOCHODZENIA KONKURENCYJNOŚCI TRZODA-BYDLO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):172–179
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):180–191
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):193–194