PRACA ORYGINALNA
ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Data publikacji: 14-03-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):105–112
 
SŁOWA KLUCZOWE