Autor Anatol Brzoza

 
PRACA ORYGINALNA
 

M. POHORILLE - WSTĘP DO TEORII REGULOWANIA CEN ROLNYCH. ,W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM DO SOCJALIZMU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):169-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):6-16
 
PRACA ORYGINALNA
 

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3-5
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI WSPÓŁCZYNNIKÓW REGRESJI CZĄSTKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):37-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):3-24
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ NAWOŻENIA W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;62(2):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE REGRESJI DO OBLICZANIA KOSZTÓW ORGANICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;54(6):9-22
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY I NAWOŻENIA NA PLONY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;52(4):7-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA FUNKCJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):25-36
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):91-102
 
PRACA ORYGINALNA
 

ADAM RUNOWICZ - PROBLEMY KRYZYSU AGRARNEGO W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):167-171
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESŁANKI ROZWOJU NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE ZJAZDU EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;26(2):112-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSTĘP DO MONOGRAFI POM KĄTY WROCŁAWSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;3(1):5-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA OPŁACALNOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):119-122
 
PRACA ORYGINALNA
 

INFORMACJA O KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNICTWA W BERLINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;20(2):112-113
 
Journals System - logo
Scroll to top