Autor Jadwiga Reinstein

 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACOCHŁONNOŚĆ ROBÓT W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(2):211-243
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZT PRODUKCJI JAJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):133-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):135-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŻYWIENIE KRÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):121-138
 
PRACA ORYGINALNA
 

O RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SZWAJCARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):112-118
 
Journals System - logo
Scroll to top