Autor Irena Bidowa
 
PRACA ORYGINALNA

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145–150
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):126–131
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):130–136
 
PRACA ORYGINALNA

ROZWÓJ ROLNICTWA W FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLICE JUGOSŁAWII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):105–118
 
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI SŁABYCH KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;64(4):159–164
 
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ W CSRS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):144–149
 
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWICZNE OBLICZANIE PLONÓW W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;53(5):145–150
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMATYKA I METODY OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;50(2):166–171
 
PRACA ORYGINALNA

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI W KONARACH POWIAT KUTNO, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):53–58
 
PRACA ORYGINALNA

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI KOLONIA GAŁKÓWEK, POWIAT BRZEZINY, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):34–40
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICZE ZRZESZENIESPÓŁDZIELCZE RUDA - BUGAJ W POWIECIE ŁODZKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1952;2(2):21–27