Artykuły autora Irena Bidowa
 
PRACA ORYGINALNA

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):145–150
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):126–131
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI KOŁCHOZÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):130–136
PRACA ORYGINALNA

ROZWÓJ ROLNICTWA W FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLICE JUGOSŁAWII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;55(1):105–118
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI SŁABYCH KOŁCHOZÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;64(4):159–164
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ W CSRS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;61(1):144–149
PRACA ORYGINALNA

PERSPEKTYWICZNE OBLICZANIE PLONÓW W USA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;53(5):145–150
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMATYKA I METODY OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;50(2):166–171
PRACA ORYGINALNA

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI W KONARACH POWIAT KUTNO, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1952;2(2):53–58
PRACA ORYGINALNA

ZRZESZENIE UPRAWY ZIEMI KOLONIA GAŁKÓWEK, POWIAT BRZEZINY, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1952;2(2):34–40
PRACA ORYGINALNA

ROLNICZE ZRZESZENIESPÓŁDZIELCZE RUDA - BUGAJ W POWIECIE ŁODZKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1952;2(2):21–27
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600