Artykuły autora Franciszek Tomczak
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):151–154
PRACA ORYGINALNA

UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):170–176
PRACA ORYGINALNA

PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA EKONOMIKI ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;63(3):91–102
PRACA ORYGINALNA

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT MOTYWÓW PODEJMOWANIA DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;54(6):191–192
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;51(3):131–138
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600