Archiwum

1/1963 vol. 55
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):0
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):1
 
PRACA ORYGINALNA
 

REWOLUCJA TECHNICZNA W ROLNICTWIE I JEGO TENDENCJE ROZWOJOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZARYS HISTORII TEORII USPOŁECZNIENIA ROLNICTWA CZ. II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):15-34
 
PRACA ORYGINALNA
 

AKTUALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):35-52
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZAGADNIEŃ TWORZENIA FUNDUSZU ZAKŁADOWEGO W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):53-68
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA USTALANIA TYPÓW GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):69-82
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW GORZELNI NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):83-92
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAOPATRZENIE W SUROWIEC I GOSPODARKA WYWAREM GORZELNI ROLNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):93-104
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ ROLNICTWA W FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLICE JUGOSŁAWII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):105-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŁECZNO-ZAWODOWA STRUKTURA LUDNOŚCI BEZROLNEJ NA WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):119-132
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZT PRODUKCJI JAJ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):133-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY PIENIĘŻNEJ OPŁATY PRACY W GOSPODARSTWACH ZESPOŁOWYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):147-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

WSKAŹNIK ZMECHANIZOWANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):156-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE CECHY RODZIN ZRZESZONYCH A ROZMIARY CHOWU PRZYZAGRODOWEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

TYPY ZMIANOWAŃ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH I ICH OCENA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):168-171
 
PRACA ORYGINALNA
 

B. KOPĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARSTW ROLNICZYCH W ZARYSIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):172-177
 
PRACA ORYGINALNA
 

W. MISIUNA: PLANOWANIE PRODUKCJI I SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):178-182
 
PRACA ORYGINALNA
 

OBLICZANIE KORELACJI MIĘDZY SZEREGAMI DYNAMICZNYMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):183-185
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DYSKUSYJNE NA TEMAT ODPŁYWU LUDNOŚCI Z ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):186-187
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z OBRAD VII SESJI GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM, 12-21. VI. 1952)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):188-190
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):191-205
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):207-212
 
Journals System - logo
Scroll to top