RESEARCH PAPER
PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD PROGRAMOWANIA LINIOWEGO I PLANOWANIA PROGRAMU W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):142-153
 
Journals System - logo
Scroll to top