RESEARCH PAPER
PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD PROGRAMOWANIA LINIOWEGO I PLANOWANIA PROGRAMU W ORGANIZACJI GOSPODARSTWA
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):142–153