RESEARCH PAPER
PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154-157
 
Journals System - logo
Scroll to top