RESEARCH PAPER
SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA WSI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM (NA PRZYKŁADZIE WOJ. POZNAŃSKIEGO)
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):158–161