RESEARCH PAPER
WIELKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW I NAKŁADÓW
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):97–112