RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):77–96
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600