RESEARCH PAPER
WPŁYW POZAROLNICZEJ PRACY LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA INTENSYFIKACJĘ GOSPODARSTW
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):57-76
 
Journals System - logo
Scroll to top