RESEARCH PAPER
WPŁYW POZAROLNICZEJ PRACY LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NA INTENSYFIKACJĘ GOSPODARSTW
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):57–76