RESEARCH PAPER
UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):170–176