RESEARCH PAPER
MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):166–169