RESEARCH PAPER
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNEJ W SZTOKHOLMIE
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):181-182
 
Journals System - logo
Scroll to top