RESEARCH PAPER
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FUNKCJI DO BADAŃ AGROEKONOMICZNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nasiennictwa i Uprawy Halle (NRD)
Publication date: 2018-03-14
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):3–20