RESEARCH PAPER
ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" CZĘŚĆ I
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-14
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):21–36