RESEARCH PAPER
ZAOPATRZENIE W SUROWIEC I GOSPODARKA WYWAREM GORZELNI ROLNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):93–104
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600