RESEARCH PAPER
WPŁYW GORZELNI NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):83–92