RESEARCH PAPER
METODA USTALANIA TYPÓW GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Poznań
Publication date: 2018-03-13
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):69–82