RESEARCH PAPER
AKTUALNE PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU ROLNICZEGO
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):35-52
 
Journals System - logo
Scroll to top