RESEARCH PAPER
ZARYS HISTORII TEORII USPOŁECZNIENIA ROLNICTWA CZ. II
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-13
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;55(1):15-34
 
Journals System - logo
Scroll to top