RESEARCH PAPER
W SPRAWIE METODY BADANIA KONKURENCJI BYDŁO-TRZODA
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):179–182