RESEARCH PAPER
ZAGOSPODAROWANIE POMELIORACYJNE ŁĄK I PASTWISK PRZEZ SPÓŁKI WODNE W WOJEWÓDZTWIE BYDGOSKIM
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):139–143