RESEARCH PAPER
METODA WSKAŹNIKÓW I DAT GRANICZNYCH W OKREŚLANIU SYSTEMU GOSPODARCZEGO (NOWA WERSJA)
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Wrocław
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):3-20
 
Journals System - logo
Scroll to top