RESEARCH PAPER
PRZEBUDOWA ZARZĄDZANIA ROLNICTWEM ZSRR I NOWE FORMY KIEROWNICTWA
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):111–120