RESEARCH PAPER
ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57–74
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600