RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARKI INDYWIDUALNEJ W USPOŁECZNIONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ
 
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):39-56
 
Journals System - logo
Scroll to top