RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE PROBLEMY PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARKI INDYWIDUALNEJ W USPOŁECZNIONE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ
 
 
More details
Hide details
1
Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):39–56