RESEARCH PAPER
WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
Publish date: 2018-03-15
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):151–154
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600