RESEARCH PAPER
E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155–159