RESEARCH PAPER
IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN
 
 
 
More details
Hide details
1
Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-15
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160–164