RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE METODY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO BADANIA SKUTKÓW DECYZJI PRODUKCYJNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-15
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):3–18