PRACA ORYGINALNA
CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-11--0001
Data akceptacji: 20-06-1957
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):112–119
SŁOWA KLUCZOWE
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600