Artykuły autora Andrzej Romanow
 
PRACA ORYGINALNA

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):123–126
PRACA ORYGINALNA

KÓŁKA ROLNICZE A POSTĘP TECHNICZNY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;63(3):71–82
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ ROLNICTWA ZACHODNIONIEMIECKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;21(3):112–119
PRACA ORYGINALNA

O ROLNICTWIE AFRYKAŃSKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;20(2):107–111
PRACA ORYGINALNA

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W HOLANDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;20(2):127–129
PRACA ORYGINALNA

INFORMACJA O RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1957;19(1):124–131
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600