RESEARCH PAPER
GRUPOWANIE LUDNOŚCI ROLNICZEJ, A PROBLEM „CHŁOPA-ROLNIKA“ W AMERYKAŃSKIEJ LITERATURZE EKONOMICZNEJ
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):120–126