RESEARCH PAPER
METODA I ANALIZA CZTERECH WYBRANYCH DO PORÓWNANIA WSI W NRD
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):127–133