RESEARCH PAPER
INFORMACJA O PRACACH BADAWCZYCH W ZSRR W ZAKRESIE PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ I EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1957-06-20
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):139–143