RESEARCH PAPER
INFORMACJA O PRACACH BADAWCZYCH W ZSRR W ZAKRESIE PROBLEMATYKI EKONOMICZNEJ I EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1957-06-20
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):139-143
 
Journals System - logo
Scroll to top